Senaste nytt

 

2021-03-16 Alla tomter är nu sålda.


2021-02-08 Bara två tomter kvar att köpa.

Nu finns bara Mandolinstigen 5 och 15 kvar att köpa.2021-01-15 Markarbetena på Mandolinstigen snart klara.


2019-11-01 Tomten Munspelstigen 10 är köpt.

Här kommer att uppföras ett enplans Älvsbyhus av modell Linnèa.

.
2019-10-20 Välkomna till Munspelstigen 5 på A-hus villavisning!

Kontakta Ingrid Jansson, A-hus, för info: 042-21 97 61.2018-04-20 Höjdjustering av tomter längs Mandolinstigen påbörjad.

Marknivån på de sju tomterna kommer att höjas för att komma upp ungefär jäms med vägen. Eftersom all fyllning inte kan tas från den förstorade salamanderdammen så måste visst material tas utifrån. Det tar längre tid än beräknat att få fyllmassor av god kvalitet (certifierat giftfritt med rätt bärighet). Arbetet beräknas vara klart under sommaren.
2017-12-07 Salamanderdammen kommer att göras större.

I södra delen av naturområdet finns det en anlagd salamanderdamm. Enligt naturvårdsexperter är den för liten och kommer därför att utvidgas under vintern/våren. Slänterna mot vattnet kommer samtidigt att göras flackare. Överblivna schaktmassor kommer att användas till att höjdjustera en del av tomterna som ligger längs Mandolinstigen.

 


2017-11-20 Tomten Svängomstigen 3 är köpt.

Här kommer att uppföras ett enplans Älvsbyhus.


2017-08-22 Tomten Svängomstigen 4 är köpt.

Här kommer att uppföras ett enplanshus från Huscompagniet.2017-07-25 Tomten Munspelstigen 5 är köpt.

Köparna planerar här att uppföra ett enplans vinkelhus av modellen Måseskär från tillverkaren A-Hus.2017-06-29 Älvsbyhus uppför visningshus på Svängomstigen 2.

Huset planeras att bli färdigt för visning mot om ca 6 månader och blir ett enplans vinkelhus av modell Tove. Detta innebär ett antal informations- och säljaktiviteter framöver i området. Mer info kommer framöver.
2015-02-11 A-hus villavisning i Munkebäck lördag 7:e mars 13-15.

A-hus visar sin villa Vejbystrand som är under uppbyggnad. Det är samma hus som man kan läsa om i bloggen nedan. Huset är inte helt färdigt och visningen är därför ett bra tillfälle för potentiella husbyggare att få mer information om processen.

Adress: Munspelstigen 4, Munkebäck


2014-05-19 Blogg om att bygga hus i Munkebäck.

En nybliven tomtköpare som valt att bygga sitt drömhus i Munkebäck har startat en blogg om processen. Allt om husval, bygglov och alla andra erfarenheter med en personlig ton...http://hegejonsson.blogspot.se2014-03-04 Villa Vejbystrand från A-hus kommer att uppföras på Munspelstigen 4.


------------2013-09-23 Bygg ditt drömhus och betala 6.900:-/mån

Nu finns det förmånlig finansiering när man vill bygga ett hus från Älvsbyhus katalog.


Exempel: Välj hus av modell Tyr på tomten Svängomstigen 6 och få en boendekostnad på 6.900:-/månad.

------------2013-05-01 Fiberinstallation nu färdig

De boende i området har nu fått fiberinstallationen slutförd. Internet via fiber ger bl a möjlighet till snabbare och billigare internettjänster, HD-TV och telefoni.2011-04-27 Visningshuset invigt

Västkustvillan har byggt färdigt visningshuset och även plattsättning och gräsmatta är klar.

------------2010-10-11 Utökad gatubelysning i området

Fem nya gatlyktor är nu uppsatta längs Munkebäcksvägen och Mandolinstigen. De använder moderna, energisnåla lampor och kan förhoppningsvis bidra till ökad säkerhet och trivsel för alla i området.


2010-10-01 Ny elmatning till hela Munkebäcksområdet

I samband med elanläggning för de nya tomterna har markägaren valt att bekosta en helt ny servisledning till hela området. Tidigare har matningen gått med luftledning delvis genom skog. Denna luftledning ersätts med markkabel som går på södra sidan av Munkebäcksvägen. För de som redan bor området innebär detta säkrare elleverans eftersom den nya ledningen är helt skyddad mot nedfallande eller omkullblåsta träd. Den nya ledningen beräknas tas i bruk veckan som börjar 4:e oktober.


2010-09-30 Nya vägslingorna har fått namn

I Munkebäck så har vägarna söder om Munkebäcksvägen instrumentnamn och vägarna i norr namn efter dans. För att ansluta till detta så har den nya slingan norr om Munkebäcksvägen döpts till Svängomstigen och slingan i söder till Munspelstigen. Ladda ner karta här.


2010-09-14 Visningshus

Det första huset i nya området kommer att stomresas i början av november. Det är husföretaget Västkustvillan som uppför ett visninghus söder om Munkebäcksvägen.


2010-09-01 Boulebana

En boule-bana kommer anläggas mitt i området (på den nya tomten mitt emot anslagstavlan). Mått och anläggningsmetod följer Svenska Bouleförbundets rekommendationer och banan kan användas fritt av alla boende i området. Banbygget syftar till ökad trivsel i Munkebäck och bekostas helt av markägaren.